Kwaliteitssysteem

Quality Business Support levert kwaliteitsmanagementssystemen als product en proces. Ik schrijf dus niet alleen het kwaliteitshandboek en onderliggende documenten (het product). Ik leer u ook hoe u deze moet gebruiken en verbeteren. Door samen aan het systeem te werken krijgt u inzicht in kwaliteitsprincipes als risicomanagement, verandermanagement en continu verbeteren. Zo heeft u het langst profijt van het resultaat

Maatwerk

Een kwaliteitsmanagementssysteem is maatwerk.

Daarom maakt samenwerking met u en uw medewerkers altijd deel uit van mijn aanpak. Niet alleen vanwege het noodzakelijke draagvlak, maar ook omdat de input van alle medewerkers in de bedrijfsvoering onmisbaar is.

Het resultaat

Het kwaliteitssysteem bestaat uiteindelijk uit:

Het eindresultaat is dat proceseigenaren, afdelingen en medewerkers samenwerken aan het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen.