Audit

Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?

Ik kan om verschillende redenen een audit voor u uitvoeren:

Auditcriteria

Voor het slagen van een audit is het belangrijk welke kwaliteitsdoelen u wilt bereiken. De volgende criteria kan ik toepassen:

Voorafgaand aan het uitvoeren van de audit bespreek ik met u deze auditcriteria. Tevens spreken we een aanpak af die bij uw organisatie past.

Audit rapport

Het resultaat is een auditrapport dat in inzicht geeft waar verbeteringen mogelijk of noodzakelijk zijn. Maar ook waar u succesvol bent. De informatie en adviezen in het rapport helpen u bij het starten van de verbeteringen. Natuurlijk kan ik u ook ondersteunen bij deze verbeteringen.